Zowel voor Particulieren als voor organisaties, afgestemd op uw wensen: persoonlijk, betrokken en effectief

ACTIVEREND

De essentie van de begeleiding is het positief coachen, waarbij de nadruk ligt op een activerende, stimulerende en oplossingsgerichte manier van begeleiden. De vraagstelling van de cliënt wordt in beeld gebracht.

Tijdens de feedbackfase ontdekt de cliënt zelf antwoorden op vragen en worden sterke kanten geformuleerd en ingezet voor een volgende opname.

Interventies van bewust handelen worden opnieuw in beeld gebracht om de eigen positieve ontwikkeling te zien.

Uiteraard vindt deze begeleiding plaats met respect voor de personen en hun privacy, zoals de beroepscode gebiedt van gecertificeerde VIB’ers.

De video-opnamen blijven in het bezit van de VIB’er en worden na afloop van het traject gewist.

INTERACTIEF

Videobeelden worden gebruikt om contact en gedrag zichtbaar te maken. Alleen praten over gedrag is niet genoeg. Beelden laten het duidelijk zien en maken je bewust van de eigen reacties en de reacties van de ander. Positief leidinggeven staat voorop in het handelen.

Video Interactie Begeleiding maakt gebruik van een aantal terug-kerende elementen, de zogenaamde interactieprincipes.

Welke initiatieven zijn er te zien?
Hoe wordt de ander gevolgd?
Hoe laat je zien dat je instemt met de ander?
Hoe wordt de aandacht verdeeld?