Zowel voor Particulieren als voor organisaties, afgestemd op uw wensen: persoonlijk, betrokken en effectief

SVIB: SCHOOL VIDEO INTERACTIE-BEGELEIDING:

In de onderwijsleersituatie komen de leerling en de leer-kracht in beeld met hun specifieke mogelijkheden en behoeften. Positief leidinggeven staat voorop in het han-delen van de leerkracht.

Kinderen en ouders, maar ook kinderen en leerkrachten willen graag een goed contact met elkaar hebben. Dit contact is uitgangspunt van de begeleiding. Door een goed contact, een positieve houding ten opzichte van elkaar is er ruimte om op elkaar af te stemmen en te komen tot positieve ervaringen en groei. De mogelijkheden van de leerkracht en de leerling komen naar voren. Het klassenmanagement, de instructie, de didactiek en de interactie vormen het kader van de SVIB.

De leerkracht krijgt antwoord op vragen als: hoe ga ik om met een zorgleerling; hoe kan ik de sfeer in mijn klas verbeteren, hoe professionaliseer ik mijn eigen handelen; hoe bevorder ik het zelfstandig werken en/of het samen-werken in mijn groep.