Zowel voor Particulieren als voor organisaties, afgestemd op uw wensen: persoonlijk, betrokken en effectief
Video Interactie Begeleiding is een methodiek die uitgaat van de visie dat ieder contact elementen heeft van geslaagde interactie.

Deze positieve benadering is de basis voor begeleiden en afstemmen op de leerling, de leerkracht, de cliënt, de situatie.

Via videofeedback worden communicatiepatronen in beeld gebracht.

Deze analyse is een krachtig middel om bewust te worden van het eigen handelen.

Door te zien waar de interactie goed gaat, is er ruimte voor reflectie en kan de eigen effectiviteit en eigen kracht worden versterkt.

Videobeelden leveren concrete gesprekspunten op.

Aandachtspunten worden gezamenlijk geformuleerd en passen binnen de eigen situatie en mogelijkheden, zodat deze betekenisvol zijn voor de cliënt.

voor wie:
  • Consultatie en begeleiding van zorgleerlingen; zowel voor de leerling als voor de leerkracht.
  • Ondersteuning van de pedagogische aanpak bij gedragsproblemen en of gedragsstoornissen voor leerkrachten, ouders en andere betrokkenen.
  • Begeleiding van (jonge) risicokinderen op peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang.
  • Begeleiding bij Persoonsgebonden Budget en REC (Regionaal Expertise Centrum)-plaatsing.
  • Coachingstrajecten: individueel en op teamniveau zoals bijvoorbeeld supervisie, intervisie en implementatie.
  • Set-up en training voor beginnende en/of herintredende leerkrachten.
  • Begeleiding bij outplacement en ziekteverzuim.
  • Voorlichting, workshops, presentaties; zowel voor het onderwijs als bedrijven en instellingen